วันนี้คุณลูกค้าและครอบครัวได้เข้ามาปรึกษาศัลยกรรม

วันนี้คุณลูกค้าและครอบครัวได้เข้ามาปรึกษาศัลยกรรม เพื่อเพิ่มความมั่นใจและได้นำกระเช้ามาขอบคุณ คุณหมอแพท ที่ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี