Buccal Fat Removal

Buccal Fat Removal

CHEEK REDUCTION SURGERY (BUCCAL FAT REMOVAL)

Bucccal Fat เป็นไขมันในกระพุ้งแก้มสองข้าง ทำให้แก้มป่องหรือ ยุ้ยจ้ำม่ำ สามารถแก้ไขได้โดยการผ่าตัดออกทางปากโดยแผลมีขนาดเล็กมากยาวราว 1 ซม. ซึ่งจะหายภายใน 2-3 วัน ใช้ไหมละลายไม่ต้องมาตัดไหม

รูปภาพก่อนทำ หลังทำ