รีแพร์-ทำสาว, ตัดแต่งแคม, ซ่อมเยื่อพรหมจารีย์

Vaginal Repair, Labiaplasty, Hymen repair

รีแพร์-ทำสาว, ตัดแต่งแคม, ซ่อมเยื่อพรหมจารีย์

ความรู้เกี่ยวกับการทำรีแพร์ (ทำสาว)

ในสตรีที่มีบุตรแล้วจะมีปัญหาที่พบได้บ่อยอย่างหนึ่งคือการหย่อนยานของกระบังลมและผนังช่องคลอดโดยเฉพาะในสตรีที่มีบุตรหลายคน หรือการทำคลอดไม่ถูกวิธีซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดการยื่นหย่อนของปากมดลูกหรือตัวมดลูก, การหย่อนยานของกระเพาะปัสสาวะหรือผนังลำไส้ใหญ่หรือ กล้ามเนื้อหูรูดเสียหาย ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับ

 • ระบบปัสสาวะเช่นปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะไม่ออก หรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เมื่อเวลาไอหรือจามจะมีปัสสาวะเล็ด  
 • ระบบทางเดินอาหาร (ลำไล้) เกี่ยวกับการถ่ายอุจจาระเช่นถ่ายลำบาก กลั้นอุจจาระไม่อยู่
 • การหย่อนยานของมดลูกทำให้เกิดแผลปากมดลูกเรื้อรังและอาจเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกได้

การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวทำได้โดยการผ่าตัด ปัจจุบันสามารถทำได้โดยปลอดภัย รวดเร็วไม่ต้องพักพื้นนาน สามารถกลับบ้านได้ทันที ทั้งยังเป็นการปรับปรุงชีวิตสมรสให้ดีขึ้น

ในสตรีบางรายอาจมีแคมเล็กยื่นยาวมาก ทำให้มีปัญหาบางอย่างเช่นการร่วมเพศ, อาการเจ็บขณะเคลื่อนไหว หรือไม่สวยงาม ก็สามารถแก้ไขได้โดยการตัดแต่งแคม โตไกคลินิกได้คิดค้นวิธีตัดแต่งแคมโดยที่ขอบแคมจะคงเหมือนเดิม แต่แคมจะสั้นหรือเล็กลงตามต้องการ ไม่เป็นรอยเย็บที่ขอบแบบ รอยตีนตะขาบ และแผลจะหายเร็วมาก

ในสตรีที่มีปัญหาชีวิตสมรส และต้องการแก้ไขเยื่อพรหมจารีย์ ก็สามารถทำได้

การเตรียมตัวเพื่อการทำรีแพร์ (ทำสาว)

 1. งดอาหารและน้ำอย่างน้อย 6 ชั่วโมง หรือตื่นนอนตอนเช้าแล้วงดอาหารจนกว่าจะมาพบแพทย์
 2. อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดตามปกติ
 3. งดการใช้ยาบางอย่างที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น แอสไพริน ทัมใจ ฯลฯ
 4. ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงช่วงที่มีประจำเดือนหรือ คะเนให้เป็นช่วงที่ปลอดประจำเดือน
 5. ถ้ามีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด,เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง หรืออาการผิดปกติอื่นๆ การแพ้ยาบางชนิด ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ
 6. การทำรีแพร์ โดยปกติ ไม่มีอันตรายใดๆจึงไม่ควรวิตกกังวล
 7. หลังทำรีแพร์ ท่านสามารถทำงานตามปกติได้ เช่น งานเขียนหนังสือ งานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ได้ แต่ถ้าเป็นไปได้ควรลางาน 2-3 วัน 

การปฏิบัติตัวหลังทำรีแพร์

 1. รับประทานอาหารได้ตามปกติและควรรับประทานอาหารที่มีกากมากๆ ดื่มน้ำมากๆ
 2. ไม่กลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระ
 3. อาบน้ำทำความสะอาดตามปกติ
 4. ทำความสะอาดภายในด้วยอุปกรณ์ที่คลินิกให้ไป
 5. อาจใช้โคมไฟ 60 วัตต์ อบแผลในระยะห่าง 1-2 ฟุต ครั้งละ 15-20 นาที วันละ 1-2 ครั้ง
 6. ถ้ามีอาการบวมมาก,เขียวช้ำมากหรือปัสสาวะไม่ออก กรุณามาพบแพทย์
 7. ห้าม ทายาฮีรูดอยล์ ที่แผลเด็ดขาด
*แผลจะหายภายในระยะเวลาประมาณ 7-10 วันโดยไหมจะละลายไปเอง ไม่ต้องตัดไหม
*แผลจะแข็งแรงในระยะประมาณ 1-2 เดือน จึงควรงดร่วมเพศ 2 เดือน

รูปภาพก่อนทำ หลังทำ