ตัดกรามและกระดูกใบหน้า

ตัดกรามและกระดูกใบหน้า

JAW REDUCTION

กรามใหญ่ กรามเป็นเหลี่ยมสามารถแก้ไขได้ โดยการตัดกระดูกกรามส่วนที่เกินออก ทำให้ใบหน้าเรียวยาวขึ้น นอกจากนี้ กระดูกส่วนอื่นๆก็สามารถตกแต่งแก้ไขได้

Prior to surgery Doctor Pat will consult with prospective patients, to determine expectations and to explain the procedure, including possible after-effects. This will also help the Doctor assess the patients’ suitability for Jaw Reduction, and advice on likely results.

The procedure is carried out under general anesthesia, although, after a period of rest and recovery at the clinic, the patients can return to their place of residence.

The Doctor makes an incision on the inside of the mouth and removes part of the jaw muscles, Then he will shave the outer layer of the mandible resulting in a narrowing of the jaw.

Following the operation mild pain and discomfort may be experienced, for which prescription pain medication can be used.  Some degree of swelling can be expected and it is recommended that patients wear a compression dressing for a few days to minimize this.

In addition patients are advised to exercise the jaw by regularly opening and closing the mouth for the first 3 –  4 days.

รูปภาพก่อนทำ หลังทำ