เสริมก้น สะโพก

เสริมก้น สะโพก

เสริมก้น สะโพก

การเสริมก้นทำได้โดยการใส่ ถุงซิลิโคนในชั้นกล้ามเนื้อก้น หรือใต้ผังผืดของกล้ามเนื้อก้น ใช้เวลาในการทำประมาณ 1-2 ชั่วโมง หลังทำสามารถเดินได้

This is a cosmetic surgical technique designed to enlarge, lift and shape the contours of the buttock mounds. A wide range of implant shapes and sizes is available depending on personal preference.

Prior to surgery Doctor Pat will consult with prospective patients, to determine expectations and to explain the procedure, including possible after-effects. This will also help the Doctor assess the patients’ suitability for Buttock Implant Surgery, and advice on likely results. The shape and size of implant will be also be discussed and agreed.

The procedure is carried out under general anesthesia, although, after a period of rest and recovery at the clinic, the patients can return to their place of residence. The Doctor makes a single incision above the tailbone, through which he positions the selected implants for the optimal cosmetic effect. The incision is then sutured and bandaged.

Following the treatment patients can return to their place of residence. Because the buttocks are involved in numerous activities – walking, sitting, and many others – patients may experience significant pain after the operation. Strong pain medication can be used to alleviate this.

Normally there is very little swelling and bruising and the results will be apparent almost immediately. Full physical activities are possible within one month.  

รูปภาพก่อนทำ หลังทำ