ถุงไขมันใต้ตา, ทำตาล่าง

ถุงไขมันใต้ตา, ทำตาล่าง

แต่เดิมการเอาไขมันที่ป่องออกจากใต้ตา จะใช้วิธีผ่าตัดบริเวณใต้ขอบตา จากหัวตาถึงหางตา แพทย์บางคนอาจทำแผลยาวออกไปจากหางตามากๆ เพื่อแก้ปัญหาตีนกาด้วย แต่การผ่าตัดใต้ตาดังกล่าวอาจทำให้เป็นแผลเป็น เห็นได้ชัดหรือขอบตาตก ปลิ้นออกมาได้โดยเฉพาะผู้มีอายุวัยกลางคนขึ้นไป (ดูรูปปัญหาจากการผ่าตัด ด้านล่าง)

โตไกคลินิกได้ใช้วิธีผ่าตัดจากด้านใน ด้วยเลเซอร์ ซึ่งจะมีผลดีคือไม่เห็นแผล,ไม่มีแผลภายนอก หลังทำจะหายเร็วมากกว่าวิธีผ่าตัดแบบเดิม ผู้ที่รับการผ่าตัดสามารถเดินกลับบ้านได้-ตาไม่บวมมาก อาจมีรอยเขียว หรือ แดงช้ำได้บ้าง บางรายอาจไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลย

รูปภาพก่อนทำ หลังทำ