ท้องลาย, หย่อน, ย้อย

ท้องลาย, หย่อน, ย้อย

ท้องลาย, หย่อน, ย้อย

ในผู้ที่มีหน้าท้องหย่อนยาน มีผิวหนังหน้าท้องเหลือมากหรือแตกลาย เนื่องจากการมีบุตรหรือ การลดความอ้วน ทั้งนี้อาจมีไขมันหน้าท้องร่วมด้วยหรือไม่ก็ตาม สามารถแก้ไขให้หน้าท้องตึงแก้ปัญหาท้องลายได้ โดยการตัดแต่งผิวหนังหน้าท้องที่มีมากเกิน และเย็บซ่อมแซมผนังหน้าท้องภายในที่หย่อนยาน ในรายที่หย่อนยานมากอาจมีการย้ายสะดือให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องสวยงาม การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ  2-3 ชั่วโมง และอาจทำร่วมกับการทำผ่าตัดอื่น เช่น ดูดไขมัน หรือ ทำหมัน

Prior to surgery Doctor Pat will consult with prospective patients, to determine expectations and to explain the procedure, including possible after-effects. This will also help the Doctor assess the patients’ suitability for Tummy Tuck Surgery, and advice on likely results.

The procedure is carried out under general anesthesia, and the patient will need to remain in the clinic for 1 – 2 days after the operation. The Doctor makes one incision across the lower abdomen above the pubic area, and a second around the navel in order to loosen the surrounding skin.

then he separates the skin from the abdominal wall and pulls the muscles from both sides of the body before suturing them together.

This results in tightened abdominal muscles and a smaller more attractive waistline. Excess skin is then removed and the navel is repositioned for a natural appearance. Finally, the doctor stitches or staples any remaining incisions and surgical gauze is placed over the area to ensure it is clean and free of infection.

Some pain and swelling is likely to be experienced post-operation, for which prescription pain medication can be used. The patient is advised to rest for a few days to minimize discomfort. Some scarring is inevitable, but scars will fade over time, and are in areas of the body normally covered by clothing including swimwear.

รูปภาพก่อนทำ หลังทำ