ลักยิ้ม

ลักยิ้ม

DIMPLE CREATION SUTGERY

ลักยิ้มเก๋ไก๋ บนใบหน้าคุณ ข้างเดียวหรือ สองข้าง ตามแต่ปรารถนา ใช้เวลาไม่กี่นาที ไม่มีบาดแผล ไม่ต้องอดอาหาร

Prior to surgery Doctor Pat will consult with prospective patients, to determine expectations and to explain the procedure, including possible after-effects. This will also help the Doctor assess the patients’ suitability for Dimple Surgery, and advice on likely results.

The procedure is carried out under local anesthetic, meaning that the patient is awake, though drowsy, throughout, but insensitive to pain. Doctor Pat makes a dimple from the inner surface of the cheek and creates a small depression within the cheek tissue and muscle. There is no wound after creates the dimple.

Patients can return to their place of residence following surgery and can eat normally. 

Mild pain and discomfort may be experienced post-operation, for which prescription pain medication can be used.  Some degree of swelling can be expected, but this is only temporary.

รูปภาพก่อนทำ หลังทำ