นโยบายการใช้คุกกี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้ ของบริษัท โตไก คลินิก จำกัด

บริษัท โตไก คลินิก จำกัด เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัว ของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท (“ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์”) และตระหนักถึง ความคาดหวังของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูล (“ข้อมูล”) ที่ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับบริษัทผ่านเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม บริษัทจึงขอประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้ (“ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้”) สำหรับเว็บไซต์ดังนี้

1.0 การใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ หรือฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพา ของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ บริษัทอาจเก็บข้อมูลของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ ผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดยที่เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หลายประเภทดังที่ระบุในรายการต่อไปนี้

1.1. คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

วัตถุประสงค์ของคุกกี้ที่มีความจำเป็น คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ และสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงาน อย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตน ของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

1.2. คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies)

วัตถุประสงค์ของคุกกี้ประสิทธิภาพ คุกกี้ประเภทนี้ทำให้บริษัทสามารถนับจำนวนผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ของบริษัทและแหล่งที่มาของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เหล่านั้น ทำให้เข้าใจว่าผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์อย่างไม่เฉพาะเจาะจงแก่บริษัท ช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนา และมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าแก่ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ หากผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทจะ ไม่อาจทราบได้ว่าผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพ การประมวลผลของหน้าเว็บไซต์ได้

1.3. คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies)

วัตถุประสงค์ของคุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ว่า ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ ผ่านทางลิ้งก์ใดบ้าง บริษัทใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัท มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์มากขึ้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์จะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง

2.0 การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนแปลง การตั้งค่าคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอแจ้งให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบ ต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ ไม่สามารถใช้งานได้

3.0 รายละเอียดเพิ่มเติม

หากผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ ข้อมูลของบริษัท และผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถติดต่อบริษัทได้อย่างไร เป็นต้น ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเยี่ยมชมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัทที่ https://www.pornkasemclinic.com/privacypolicy

4.0 การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

บริษัทมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้นี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้หากต้องการทราบประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้ ฉบับปรับปรุง ของบริษัท