Face/Neck Lift ( Rhytidectomy ) Mini lift, S lift, Short Scar Face Lift, Platysmaplasty

ดึงหน้า

แก้มห้อยย้อย คางย้อยและบริเวณคอเหี่ยวย่น

เป็นการแก้ปัญหาแก้มห้อยย้อย, คางย้อยและบริเวณคอเหี่ยวย่น ซึ่งมักจะพบในชาวต่างชาติ(ฝรั่ง) ในคนไทยจะพบในคนอายุมากๆ เช่นมากกว่า 50-60 ปีขึ้นไปแต่ในคนที่อายุน้อยกว่าก็อาจพบได้ การห้อยย้อยของผิวหน้าจะแบ่งตามความรุนแรงคือเกรด 1=น้อย, 5=มากที่สุด ในบางรายมีไขมันสะสมในบริเวณแก้มและใต้คางก็จะใช้วิธีดูดไขมันประกอบด้วยไปพร้อมๆกับการดึงหน้าได้

การดึงหน้าต้องใช้การระมัดระวังสูงเพราะมีเส้นประสาทบริเวณหน้าหลายเส้น ถ้าทำด้วยความระมัดระวังแล้วโอกาสจะเกิดปัญหากับเส้นประสาทจะน้อยมาก ปัญหาที่พบอาจไม่เกิดจากการผ่าตัดแต่เกิดจากสุขภาพคนไข้เพราะอายุมากสุขภาพทั่วไปไม่ดีหรือมีโรคหัวใจ ทำให้มีปัญหาในการให้ยาสลบหรือยานอนหลับ แพทย์จึงต้องไช้ความระมัดระวังมากกว่าการทำศัลยกรรมอื่นซึ่งผู้ป่วยมีอายุน้อยกว่าส่วนปัญหาอื่นๆที่มีรายงานได้แก่เลือดออก,เขียวช้ำ,ติดเชื้อ,แผลไม่สวย,ทำแล้วไม่ได้ผลตามต้องการ

การดึงหน้า ใช้เวลาทำประมาณ 2-4 ชั่วโมง บาดแผลอยู่รอบหูซึ่งเมื่อหายแล้วจะไม่เห็นร่องรอย หรือเห็นได้น้อย(ถ้าไม่เป็นแผลปูดซึ่งเป็นเฉพาะราย) โดยทั่วไปการดึงหน้าจะไม่บวมมากนักบางรายไม่บวมเลยภายใน 5-7 วัน ก็จะดูเป็นปรกติ

รูปภาพก่อนทำ หลังทำ