เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก

เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก

การเสริมกล้ามอกสำหรับชายที่กล้ามเนื้อหน้าอกมีขนาดเล็กและทำให้ใหญ่ขึ้นได้ยากโดยการออกกำลังกาย

การเสริมกล้ามอกสามารถทำให้หน้าอกมีสัดส่วนสวยงามล่ำสันสมชายภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถเดินกลับได้หล้งทำไม่นาน

เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก

รูปภาพก่อนทำ หลังทำ