ยกริมฝีปาก

ยกริมฝีปาก

ยกริมฝีปาก

การผ่าตัดยกริมฝีปากเป็นการผ่าตัดเล็กใช้เวลาทำประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง

ทำเสร็จแล้วกลับบ้านได้

รูปภาพก่อนทำ หลังทำ