เกี่ยวกับเรา

โตไก คลินิก คลินิกศัลยกรรมความงามและผิวพรรณ

เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าความงามและบุคลิกภาพอันดี มีความสำคัญที่ทำให้บุคคลนั้นมีเสน่ห์ น่าเชื่อถือและยอมรับจากสังคม บางคนอาจจะไม่มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม แต่การรู้จักปรับเสริมเติมแต่งก็จะทำให้ผู้นั้นดูดีเด่นกว่าคนอื่นๆได้ และอาจมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานยิ่งขึ้น ท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับใบหน้าหรือรูปร่าง ซึ่งไม่ถูกใจหรือต้องการจะปรับปรุงให้ดีขึ้น การเลือกสรรค์สถานที่ที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่าน อาจจะเป็นเรื่องยากในการตัดสินใจเพราะมีหลายแห่ง และท่านไม่อาจหาข้อมูลจากผู้ใกล้ชิดได้ ข้อคิดคือ ท่านควรจะพิจารณาจากผลงานของสถานที่ให้บริการนั้น โดยการดูภาพถ่ายก่อน– หลังการปฏิบัติการต่าง ๆ, คำแนะนำที่ได้รับสำหรับท่าน, ราคาที่เหมาะสมไม่ถูกหรือแพงจนเกินไป และควรขอข้อมูลจากผู้ที่ท่านได้พบจากสถานพยาบาลที่ท่านไปติดต่อด้วย อนึ่งการโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ เป็นเทคนิคทางการตลาด ซึ่งอาจทำให้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงขึ้นโดยใช่เหตุ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ามีความยินดีจะแจ้งให้ท่านผู้มีอุปการะคุณทราบว่า แพทย์ไทย เป็นแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถสูงและผลงานไม่แพ้ชาติอื่น ๆ ที่เจริญแล้วทั้ง ยุโรป อเมริกา หรือ เอเซีย

แพทย์ผู้ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี

โตไกคลินิก ให้บริการด้านศัลยกรรมความงามมานานกว่า 25 ปี โดยแพทย์ผู้ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี และได้มีการพัฒนานำเทคนิคใหม่และทันสมัยในทางการแพทย์มาใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ 

ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการนำเทคนิคและวิธีการรวมทั้งการคิดค้นยาใหม่ ๆ มาใช้ ในทางการแพทย์ รวมทั้งด้านศัลยกรรมความงาม ที่มีเทคนิควิธีแบบใหม่มาทดแทนวิธีการเดิมซึ่งอาจต้องใช้การผ่าตัดเป็นวิธีมาตรฐาน แต่มีข้อจำกัดบางอย่างทำให้ไม่สะดวกที่จะทำได้ เช่น ต้องใช้เวลาในการผ่าตัด ระยะเวลาพักฟื้น ต้องเจ็บตัว ต้องหยุดงาน เป็นต้น 

วิธีการใหม่ ๆ จะช่วยแก้ไขปัญหาจากการผ่าตัดได้ โดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องหยุดงาน เจ็บเล็กน้อย โตไกคลินิกจึงได้ติดตามและพัฒนาเทคนิควิธีการด้านการแพทย์ เพื่อความงามตลอดมา เพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ และเพื่อเป็นสัญญาว่า เราจะให้บริการท่านด้วยคุณภาพ ทันสมัย ประหยัด และปลอดภัย (การเสริมความงามโดยไม่ต้องผ่าตัด, Non Surgery Procedures)คลิกที่นี่

โตไกคลินิก บริการให้คำปรึกษาและแนะนำโดยยึดหลักคุณธรรม ไม่หลอกลวง ผู้รับบริการจะได้รับการทำศัลยกรรมความงามที่ถูกต้องและจำเป็นเท่านั้น เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพและความงามในราคาที่สมควรและเหมาะสม

โตไกคลินิก ให้บริการด้านความงามสำหรับทุกท่าน ทั้งท่านที่ไม่เคยทำศัลยกรรมมาก่อน หรือท่านที่เคยได้รับบริการมาแล้วจากที่อื่น แต่ผลงานไม่เป็นที่พอใจ หรือแก้ไขหลายครั้งแล้วยังไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ทางคลินิกยินดีให้คำปรึกษา แนะนำ โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเป็นแนวทางแก่ท่านในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตามต้องการ

 เรายินดีให้บริการท่านด้วยความพร้อมทุก ๆ ด้าน เพื่อความพอใจของผู้รับบริการ

โตไกคลินิก

ประกาศนียบัตร