คำถามที่พบบ่อยในการทำศัลยกรรมเสริมหัวทุยที่”โตไกคลินิก”

เสริมหัวทุย และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก และยังเป็นผู้ก่อตั้ง “โตไกคลินิก” เคยทำงานเป็นแพทย์หลายแผนก ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

คลินิกดึงหน้าผาก คลินิกคิ้วโดยการส่องกล้อง คลินิกยกหน้าผาก คลินิกยกคิ้ว คลินิกยกขมับ คลินิกลบตีนกา

โตไกคลินิก บริการให้คำปรึกษาและแนะนำโดยยึดหลักคุณธรรม ปรับปรุงบุคลิกภาพและความงามในราคาที่สมควรและเหมาะสม