ดึงหน้าผาก คิ้วโดยการส่องกล้อง ยกหน้าผาก ยกคิ้ว ยกขมับ ลบตีนกา

รูปภาพก่อนทำ หลังทำ